Stap 1: Deel ons via onze website of per e-mail

  • Kopie van onbetaalde facturen
  • Kopie van uw algemene verkoopvoorwaarden
  • Kopie van uw aanmaningen.
  • Telefoon en mobiele nummers, bankrekeningnummer en e-mailadres van uw klant.

Stap 2: Uw dossier wordt onmiddellijk afgehandeld

SOLUPAY is geen “callcenter” in de tropen.

SOLUPAY laat uw klant door een gerechtsdeurwaarder aanmanen tot betaling.

SOLUPAY zoekt naar de reden van de onbetaalde factuur zodra uw klant reageert.

SOLUPAY stelt een alternatief voor in geval van schade aan de geleverde goederen en diensten.

SOLUPAY informeert uw klant over de wettelijke belastingen die hij dreigt te moeten betalen:

  • het registratierecht : 50€ op elke akte van de procedure
  • de belasting over het bedrag van de veroordeling: 3%
  • de belasting verschuldigd aan de griffie bij indiening van het geschil: € 160
  • de belasting op de toegevoegde waarde op elke akte van de procedure : 21%
  • de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd aan uw raadsman.

SOLUPAY biedt betaling in termijnen aan als de omstandigheden dit rechtvaardigen.

SOLUPAY vordert het voorrecht van uw schuld in geval van faillissement.

Stap 3: Een slechte schikking is vaak beter dan een rechtszaak

Indien uw klant zich niet meldt of een afbetalingsplan niet respecteert, laat SOLUPAY een solvabiliteitsonderzoek uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Dit en onze analyse zullen de vooruitzichten voor gerechtelijke invordering aangeven, afhankelijk van uw voorafgaande beslissing.